close
شهر اول
اجاره ویلا
تالار گفتمان
اجاره ویلا
خرید و فروش املاک آپارتمان ویلا

خرید و فروش املاک آپارتمان ویلا

آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، فروش آپارتامن مسکوین در قیام، خرید آپارتمان در منطقه قیام تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در محدوده قیام، متراژ آپارتمان در قیام تهران 74 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در قیام تهران 240.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، فروش آپارتامن مسکوین در قیام، خرید آپارتمان در منطقه قیام تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در محدوده قیام، متراژ آپارتمان در قیام تهران 70 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در قیام تهران 252.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، فروش آپارتامن مسکوین در قیام، خرید آپارتمان در منطقه قیام تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در محدوده قیام، متراژ آپارتمان در قیام تهران 90 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در قیام تهران 360.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، فروش آپارتامن مسکوین در قیام، خرید آپارتمان در منطقه قیام تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در محدوده قیام، متراژ آپارتمان در قیام تهران 57 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در قیام تهران 130.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، فروش آپارتامن مسکوین در قیام، خرید آپارتمان در منطقه قیام تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در محدوده قیام، متراژ آپارتمان در قیام تهران 139 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در قیام تهران 556.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، فروش آپارتامن مسکوین در قیام، خرید آپارتمان در منطقه قیام تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در محدوده قیام، متراژ آپارتمان در قیام تهران 85 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در قیام تهران 300.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، فروش آپارتامن مسکوین در قیام، خرید آپارتمان در منطقه قیام تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در محدوده قیام، متراژ آپارتمان در قیام تهران 96 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در قیام تهران 471.000.000 تومان

کلمات کلیدی: آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، فروش آپارتامن مسکوین در قیام، خرید آپارتمان در منطقه قیام تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در محدوده قیام، متراژ آپارتمان در قیام تهران، قیمت خرید آپارتمان در قیام تهران


تعداد بازدید : 26
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 10 ارديبهشت 1396 توسط امید

خرید و فروش آپارتمان در اصفهان، فروش آپارتمان مسکونی در سه راه سیمین، آپارتمان مسکونی در سیمین، خرید آپارتمان در سه راه سیمین، متراژ آپارتمان در سه راه سیمین 138 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در سیمین اصفهان 635.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در اصفهان، فروش آپارتمان مسکونی در سه راه سیمین، آپارتمان مسکونی در سیمین، خرید آپارتمان در سه راه سیمین، متراژ آپارتمان در سه راه سیمین 113 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در سیمین اصفهان 320.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در اصفهان، فروش آپارتمان مسکونی در سه راه سیمین، آپارتمان مسکونی در سیمین، خرید آپارتمان در سه راه سیمین، متراژ آپارتمان در سه راه سیمین 141 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در سیمین اصفهان 775.500.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در اصفهان، فروش آپارتمان مسکونی در سه راه سیمین، آپارتمان مسکونی در سیمین، خرید آپارتمان در سه راه سیمین، متراژ آپارتمان در سه راه سیمین 115 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در سیمین اصفهان 930.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در اصفهان، فروش آپارتمان مسکونی در سه راه سیمین، آپارتمان مسکونی در سیمین، خرید آپارتمان در سه راه سیمین، متراژ آپارتمان در سه راه سیمین 75 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در سیمین اصفهان 300.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در اصفهان، فروش آپارتمان مسکونی در سه راه سیمین، آپارتمان مسکونی در سیمین، خرید آپارتمان در سه راه سیمین، متراژ آپارتمان در سه راه سیمین 126 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در سیمین اصفهان 750.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید و فروش آپارتمان در اصفهان، فروش آپارتمان مسکونی در سه راه سیمین، آپارتمان مسکونی در سیمین، خرید آپارتمان در سه راه سیمین، متراژ آپارتمان در سه راه سیمین، قیمت خرید آپارتمان در سیمین اصفهان


تعداد بازدید : 25
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 10 ارديبهشت 1396 توسط امید

خرید و فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، خرید آپارتمان مناسب در اصفهان، آپارتمان برای فروش در رکن الدوله، خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، متراژ آپارتمان در رکن الدوله 109 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در محدوده رکن الدوله 460.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، خرید آپارتمان مناسب در اصفهان، آپارتمان برای فروش در رکن الدوله، خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، متراژ آپارتمان در رکن الدوله 113 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در محدوده رکن الدوله 440.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، خرید آپارتمان مناسب در اصفهان، آپارتمان برای فروش در رکن الدوله، خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، متراژ آپارتمان در رکن الدوله 555 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در محدوده رکن الدوله 2.430.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، خرید آپارتمان مناسب در اصفهان، آپارتمان برای فروش در رکن الدوله، خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، متراژ آپارتمان در رکن الدوله 153 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در محدوده رکن الدوله 367.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، خرید آپارتمان مناسب در اصفهان، آپارتمان برای فروش در رکن الدوله، خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، متراژ آپارتمان در رکن الدوله 105 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در محدوده رکن الدوله 315.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، خرید آپارتمان مناسب در اصفهان، آپارتمان برای فروش در رکن الدوله، خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، متراژ آپارتمان در رکن الدوله 150 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در محدوده رکن الدوله 660.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، خرید آپارتمان مناسب در اصفهان، آپارتمان برای فروش در رکن الدوله، خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، متراژ آپارتمان در رکن الدوله 117 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در محدوده رکن الدوله 468.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید و فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، خرید آپارتمان مناسب در اصفهان، آپارتمان برای فروش در رکن الدوله، خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، متراژ آپارتمان در رکن الدوله، قیمت خرید آپارتمان در محدوده رکن الدوله


تعداد بازدید : 26
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 10 ارديبهشت 1396 توسط امید

خرید و فروش آپارتمان در تهران، فروش آپارتمان در منطقه حصارک، خرید آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، آپارتمان برای فروش در حصارک تهران، متراژ آپارتمان در حصارک تهران 78 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در محدوده حصارک 440.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در تهران، فروش آپارتمان در منطقه حصارک، خرید آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، آپارتمان برای فروش در حصارک تهران، متراژ آپارتمان در حصارک تهران 96 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در محدوده حصارک 460.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در تهران، فروش آپارتمان در منطقه حصارک، خرید آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، آپارتمان برای فروش در حصارک تهران، متراژ آپارتمان در حصارک تهران 62 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در محدوده حصارک 178.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در تهران، فروش آپارتمان در منطقه حصارک، خرید آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، آپارتمان برای فروش در حصارک تهران، متراژ آپارتمان در حصارک تهران 89 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در محدوده حصارک 563.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در تهران، فروش آپارتمان در منطقه حصارک، خرید آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، آپارتمان برای فروش در حصارک تهران، متراژ آپارتمان در حصارک تهران 50 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در محدوده حصارک 500.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در تهران، فروش آپارتمان در منطقه حصارک، خرید آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، آپارتمان برای فروش در حصارک تهران، متراژ آپارتمان در حصارک تهران 99 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در محدوده حصارک 540.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در تهران، فروش آپارتمان در منطقه حصارک، خرید آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، آپارتمان برای فروش در حصارک تهران، متراژ آپارتمان در حصارک تهران 77 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در محدوده حصارک 275.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید و فروش آپارتمان در تهران، فروش آپارتمان در منطقه حصارک، خرید آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، آپارتمان برای فروش در حصارک تهران، متراژ آپارتمان در حصارک تهران، قیمت خرید آپارتمان در محدوده حصارک

خرید آپارتمان مسکونی در ابهر، فروش آپارتمان در محدوده ابهر، خرید و فروش آپارتمان در ابهر اصفهان، فروش آپارتمان مسکوین در ابهر، متراژ آپارتمان در ابهر اصفهان 185 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در ابهر اصفهان 832.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در ابهر، فروش آپارتمان در محدوده ابهر، خرید و فروش آپارتمان در ابهر اصفهان، فروش آپارتمان مسکوین در ابهر، متراژ آپارتمان در ابهر اصفهان 136 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در ابهر اصفهان 520.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در ابهر، فروش آپارتمان در محدوده ابهر، خرید و فروش آپارتمان در ابهر اصفهان، فروش آپارتمان مسکوین در ابهر، متراژ آپارتمان در ابهر اصفهان 95 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در ابهر اصفهان 140.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در ابهر، فروش آپارتمان در محدوده ابهر، خرید و فروش آپارتمان در ابهر اصفهان، فروش آپارتمان مسکوین در ابهر، متراژ آپارتمان در ابهر اصفهان 120 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در ابهر اصفهان 420.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در ابهر، فروش آپارتمان در محدوده ابهر، خرید و فروش آپارتمان در ابهر اصفهان، فروش آپارتمان مسکوین در ابهر، متراژ آپارتمان در ابهر اصفهان 85 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در ابهر اصفهان 195.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در ابهر، فروش آپارتمان در محدوده ابهر، خرید و فروش آپارتمان در ابهر اصفهان، فروش آپارتمان مسکوین در ابهر، متراژ آپارتمان در ابهر اصفهان 230 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در ابهر اصفهان 900.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در ابهر، فروش آپارتمان در محدوده ابهر، خرید و فروش آپارتمان در ابهر اصفهان، فروش آپارتمان مسکوین در ابهر، متراژ آپارتمان در ابهر اصفهان 270 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در ابهر اصفهان 1.100.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید آپارتمان مسکونی در ابهر، فروش آپارتمان در محدوده ابهر، خرید و فروش آپارتمان در ابهر اصفهان، فروش آپارتمان مسکوین در ابهر، متراژ آپارتمان در ابهر اصفهان، قیمت خرید آپارتمان در ابهر اصفهان


تعداد بازدید : 20
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 10 ارديبهشت 1396 توسط امید

خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی لوکس، فروش خانه ویلایی لوکس در سعدی، خرید و فروش خانه ویلایی در محدوده سعدی، متراژ خانه ویلایی در سعدی اصفهان 183 متر مربع، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان 700.000.000 تومان

خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی لوکس، فروش خانه ویلایی لوکس در سعدی، خرید و فروش خانه ویلایی در محدوده سعدی، متراژ خانه ویلایی در سعدی اصفهان 551 متر مربع، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان 600.000.000 تومان

خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی لوکس، فروش خانه ویلایی لوکس در سعدی، خرید و فروش خانه ویلایی در محدوده سعدی، متراژ خانه ویلایی در سعدی اصفهان 192 متر مربع، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان 650.000.000 تومان

خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی لوکس، فروش خانه ویلایی لوکس در سعدی، خرید و فروش خانه ویلایی در محدوده سعدی، متراژ خانه ویلایی در سعدی اصفهان 380 متر مربع، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان 6.840.000.000 تومان

خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی لوکس، فروش خانه ویلایی لوکس در سعدی، خرید و فروش خانه ویلایی در محدوده سعدی، متراژ خانه ویلایی در سعدی اصفهان 306 متر مربع، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان 2.142.000.000 تومان

خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی لوکس، فروش خانه ویلایی لوکس در سعدی، خرید و فروش خانه ویلایی در محدوده سعدی، متراژ خانه ویلایی در سعدی اصفهان 88 متر مربع، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان 300.000.000 تومان

خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی لوکس، فروش خانه ویلایی لوکس در سعدی، خرید و فروش خانه ویلایی در محدوده سعدی، متراژ خانه ویلایی در سعدی اصفهان 230 متر مربع، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان 1.700.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی لوکس، فروش خانه ویلایی لوکس در سعدی، خرید و فروش خانه ویلایی در محدوده سعدی، متراژ خانه ویلایی در سعدی اصفهان، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان


تعداد بازدید : 24
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 10 ارديبهشت 1396 توسط امید

خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی در اشراق اصفهان، خانه ویلایی لوکس در اصفهان برای فروش، خرید و فروش خانه ویلایی لوکس در محدوده اشراق، متراژ خانه ویلایی در اشراق 171 متر مربع، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان 1.500.000.000 تومان

خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی در اشراق اصفهان، خانه ویلایی لوکس در اصفهان برای فروش، خرید و فروش خانه ویلایی لوکس در محدوده اشراق، متراژ خانه ویلایی در اشراق 110 متر مربع، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان 185.000.000 تومان

خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی در اشراق اصفهان، خانه ویلایی لوکس در اصفهان برای فروش، خرید و فروش خانه ویلایی لوکس در محدوده اشراق، متراژ خانه ویلایی در اشراق 366 متر مربع، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان 400.000.000 تومان

خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی در اشراق اصفهان، خانه ویلایی لوکس در اصفهان برای فروش، خرید و فروش خانه ویلایی لوکس در محدوده اشراق، متراژ خانه ویلایی در اشراق 320 متر مربع، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان 700.000.000 تومان

خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی در اشراق اصفهان، خانه ویلایی لوکس در اصفهان برای فروش، خرید و فروش خانه ویلایی لوکس در محدوده اشراق، متراژ خانه ویلایی در اشراق 212 متر مربع، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان 600.000.000 تومان

خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی در اشراق اصفهان، خانه ویلایی لوکس در اصفهان برای فروش، خرید و فروش خانه ویلایی لوکس در محدوده اشراق، متراژ خانه ویلایی در اشراق 115 متر مربع، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان 460.000.000 تومان

خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی در اشراق اصفهان، خانه ویلایی لوکس در اصفهان برای فروش، خرید و فروش خانه ویلایی لوکس در محدوده اشراق، متراژ خانه ویلایی در اشراق 500 متر مربع، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان 1.800.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید و فروش خانه ویلایی در اصفهان، فروش خانه ویلایی در اشراق اصفهان، خانه ویلایی لوکس در اصفهان برای فروش، خرید و فروش خانه ویلایی لوکس در محدوده اشراق، متراژ خانه ویلایی در اشراق، قیمت خرید خانه ویلایی در اصفهان


تعداد بازدید : 26
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 10 ارديبهشت 1396 توسط امید

خرید و فروش خانه در شیراز، فروش خانه لوکس در شیراز، خانه لوکس در محدوده پاسداران، خانه برای فروش در منطقه پاسداران، خانه مسکونی در پاسداران، متراژ خانه مسکونی در پاسداران 220 متر مربع، قیمت خرید خانه در پاسداران شیراز 700.000.000 تومان

خرید و فروش خانه در شیراز، فروش خانه لوکس در شیراز، خانه لوکس در محدوده پاسداران، خانه برای فروش در منطقه پاسداران، خانه مسکونی در پاسداران، متراژ خانه مسکونی در پاسداران 250 متر مربع، قیمت خرید خانه در پاسداران شیراز 1.200.000.000 تومان

خرید و فروش خانه در شیراز، فروش خانه لوکس در شیراز، خانه لوکس در محدوده پاسداران، خانه برای فروش در منطقه پاسداران، خانه مسکونی در پاسداران، متراژ خانه مسکونی در پاسداران 450 متر مربع، قیمت خرید خانه در پاسداران شیراز 1.500.000.000 تومان

خرید و فروش خانه در شیراز، فروش خانه لوکس در شیراز، خانه لوکس در محدوده پاسداران، خانه برای فروش در منطقه پاسداران، خانه مسکونی در پاسداران، متراژ خانه مسکونی در پاسداران 120 متر مربع، قیمت خرید خانه در پاسداران شیراز 1.000.000.000 تومان

خرید و فروش خانه در شیراز، فروش خانه لوکس در شیراز، خانه لوکس در محدوده پاسداران، خانه برای فروش در منطقه پاسداران، خانه مسکونی در پاسداران، متراژ خانه مسکونی در پاسداران 200 متر مربع، قیمت خرید خانه در پاسداران شیراز 1.000.000.000 تومان

خرید و فروش خانه در شیراز، فروش خانه لوکس در شیراز، خانه لوکس در محدوده پاسداران، خانه برای فروش در منطقه پاسداران، خانه مسکونی در پاسداران، متراژ خانه مسکونی در پاسداران 120 متر مربع، قیمت خرید خانه در پاسداران شیراز 1.250.000.000 تومان

خرید و فروش خانه در شیراز، فروش خانه لوکس در شیراز، خانه لوکس در محدوده پاسداران، خانه برای فروش در منطقه پاسداران، خانه مسکونی در پاسداران، متراژ خانه مسکونی در پاسداران 120 متر مربع، قیمت خرید خانه در پاسداران شیراز 1.050.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید و فروش خانه در شیراز، فروش خانه لوکس در شیراز، خانه لوکس در محدوده پاسداران، خانه برای فروش در منطقه پاسداران، خانه مسکونی در پاسداران، متراژ خانه مسکونی در پاسداران، قیمت خرید خانه در پاسداران شیراز


تعداد بازدید : 24
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 10 ارديبهشت 1396 توسط امید

خانه مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، فروش خانه لوکس در محدوده معالی آباد، خانه لوکس برای فروش در شیراز، خانه در معالی آباد، خرید خانه مسکونی در شیراز، متراژ خانه مسکونی در معالی آباد 180 متر مربع، قیمت خرید خانه در معالی آباد 2.200.000.000 تومان

خانه مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، فروش خانه لوکس در محدوده معالی آباد، خانه لوکس برای فروش در شیراز، خانه در معالی آباد، خرید خانه مسکونی در شیراز، متراژ خانه مسکونی در معالی آباد 525 متر مربع، قیمت خرید خانه در معالی آباد 3.500.000.000 تومان

خانه مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، فروش خانه لوکس در محدوده معالی آباد، خانه لوکس برای فروش در شیراز، خانه در معالی آباد، خرید خانه مسکونی در شیراز، متراژ خانه مسکونی در معالی آباد 240 متر مربع، قیمت خرید خانه در معالی آباد 1.844.000.000 تومان

خانه مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، فروش خانه لوکس در محدوده معالی آباد، خانه لوکس برای فروش در شیراز، خانه در معالی آباد، خرید خانه مسکونی در شیراز، متراژ خانه مسکونی در معالی آباد 200 متر مربع، قیمت خرید خانه در معالی آباد 1.770.000.000 تومان

خانه مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، فروش خانه لوکس در محدوده معالی آباد، خانه لوکس برای فروش در شیراز، خانه در معالی آباد، خرید خانه مسکونی در شیراز، متراژ خانه مسکونی در معالی آباد 270 متر مربع، قیمت خرید خانه در معالی آباد 2.025.000.000 تومان

خانه مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، فروش خانه لوکس در محدوده معالی آباد، خانه لوکس برای فروش در شیراز، خانه در معالی آباد، خرید خانه مسکونی در شیراز، متراژ خانه مسکونی در معالی آباد 200 متر مربع، قیمت خرید خانه در معالی آباد 1.400.000.000 تومان

خانه مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، فروش خانه لوکس در محدوده معالی آباد، خانه لوکس برای فروش در شیراز، خانه در معالی آباد، خرید خانه مسکونی در شیراز، متراژ خانه مسکونی در معالی آباد 400 متر مربع، قیمت خرید خانه در معالی آباد 1.665.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خانه مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، فروش خانه لوکس در محدوده معالی آباد، خانه لوکس برای فروش در شیراز، خانه در معالی آباد، خرید خانه مسکونی در شیراز، متراژ خانه مسکونی در معالی آباد، قیمت خرید خانه در معالی آباد


تعداد بازدید : 25
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 10 ارديبهشت 1396 توسط امید

به گزارش ایسنا و به نقل از قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، ساخت و ساز واحدهای مسکونی در پروژه مسکونی مسکن مهر سرعت گرفته است. مسکن مهر پردیس و ساخت املاک مسکونی در این پروزه مسکونی با سرعت بیشتری در حال انجام است و به زودی جشن اختتام مسکن مهر را خواهیم داشت.

وی در رابطه با تکمیل واحدهای مسکونی مسکن مهر ابراز نمود: پیمانکاران مسکن در مسکن مهر پردیس به صورت شبانه روزی در حال انجام کار و ساخت و ساز می باشند. احمد اصغری مهرآبادی به تشریح واگذاری واحدهای مسکونی و ساخت آپارتمان های مسکونی مسکن مهر پرداخت و آن را مثبت قلمداد نمود.

وی از تحویل یک میلیون و 538 هزار واحد مسکونی در مسکن مهر خبر داد. سهم دولت یازدهم از واحدهای مسکونی مسکن مهر 55 درصد بوده است. البته تعداد واحدهای مسکونی افتتاح شده 1 میلیون و 830 هزار واحد مسکونی بیان شد.

در رابطه با فروش اقساطی واحدهای مسکونی و املاک مسکونی مسکن مهر، ایشان بیان نمود: 835 هزار واحد مسکونی مسکن مهر فروش اقساطی شده است. سهم دولت یازدهم از این تعداد واحد مسکونی 87 درصد بوده است.

تعداد واحدهای مسکونی و آپارتمان های مسکونی که متقاضی دارند، 2 میلیون و 262 هزار واحد مسکونی عنوان شده است. از این تعداد 1 میلیون و 830 هزار واحد مسکونی افتتاح شده است. بقیه آپارتمان ها و املاک مسکونی در حال نازک کاری می باشند.

اتمام آپارتمان های مسکن مهر برای واحدهای مسکونی که بدون معارض هستند تا پایان دولت یازدهم و برای واحدهای مسکونی دیگر، تا پایان سال عنوان شده است.

کلمات کلیدی: واحدهای مسکونی، ساخت آپارتمان های مسکونی، مسکن مهر، فروش اقساطی واحدهای مسکونی، املاک مسکونی، آپارتمان های مسکن مهر، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، ساخت و ساز واحدهای مسکونی، پروژه مسکونی مسکن مهر


تعداد بازدید : 27
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 10 ارديبهشت 1396 توسط امید
صفحات وبلاگ
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : Tem98.Ir| قدرت گرفته از هفت بلاگ